عکس های عاشقانه

تصاویر زیبا

دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی ، 

دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی

دوستت دارم چون زیباترین رویای خواب منی ،

دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی

دوستت دارم چون به یک نگاه ،عشق منی

شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲| 22:23|فروزان|